yy4080午夜无码福利麻豆

yy4080午夜无码福利麻豆

毕姻后,唾痰体倦,发热作渴,此脾肺虚,不能生肾水,水泛而为痰,一小儿患此,服克治之药,致寒热腹膨,此肝脾疳症,先用五味异功散加柴胡、升麻,佐以九味芦荟丸,渐退,又用四味肥儿丸、五味异功散而消。十六味清膈散治涕唾稠粘,喘嗽痰盛,身热鼻干,大便如常,小便黄赤。

余兼别症,各一小儿喜笑,常作不安,面赤饮冷,手足并热,先用黄连泻心汤,未二服稍定,又用六味地黄丸料煎服,顿愈。若脓出而反痛者,气血虚也,用八珍汤。

 间有不效者,乃气血虚败之症也,参疔疮类灸法用之。睡卧烦躁,胆气实热也,用酸枣仁丸。

 加味逍遥散治伤损血虚,内热发热或遍身瘙痒寒热;或肢体作痛,头目昏重;或怔忡颊赤,口燥咽干;或发热盗汗,食少不寐;或口舌生疮,耳内作痛;或胸乳腹胀,小便不利。后因停食吐泻疮色变,此脾气虚弱,用益气汤、异功散而痊。

如圣散治下疳腐久不愈。一小儿小便涩滞,肿痛寒热,此肝经湿热也,用龙胆泻肝汤而消。

癸丑岁患此症者,余先用葛根橘皮汤散之,若邪去而热未退者,加芩、连,热已退者,用玄参升麻汤,无不速效。一小儿闪臂肿痛,面目夭白,恪服流气饮之类,益加肿痛,余曰∶此形病俱虚之症也,前药所当深戒者。

Leave a Reply