Vol289女神王雨纯越南旅拍沙滩边性感比基尼秀完美身材26P王雨纯尤蜜荟

Vol289女神王雨纯越南旅拍沙滩边性感比基尼秀完美身材26P王雨纯尤蜜荟

牙车即牙床转动之处。加味五痹汤治五脏痹证。

 食犬肉,令子无声。内则先叶焦,而外则先皮毛虚弱急薄也。

其病状,小便则茎里痛,尿不能卒出,痛引少腹,膀胱里急,沙石从小便出。黄丸治脾痹,肌肉消瘦,心腹胀满,水谷不化,食即欲呕,饮食无味,四肢怠惰,或时自利。

余十四两,上第一次。治以远志酒、独胜散,兼以五志相胜之理,乃善。

 邪气脏腑病形篇曰∶胃病者,腹胀,胃脘当心而痛。 血气已调,形气乃持。

胀满脉弦,土制于木。风论曰∶胃风膈塞不通,腹善胀,失衣则胀。

Leave a Reply